АБСОРБЕР

абсо́рбер, абсо́рберы, абсо́рбера, абсо́рберов, абсо́рберу, абсо́рберам, абсо́рбер, абсо́рберы, абсо́рбером, абсо́рберами, абсо́рбере, абсо́рберах (Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку») . Синонимы: абсорбент, поглотитель

Смотреть больше слов в «Формах слова»

АБСОРБЦИОННЫЙ →← АБСОРБЕНТ

Смотреть что такое АБСОРБЕР в других словарях:

АБСОРБЕР

        основной аппарат установки, в которой осуществляют абсорбцию (См. Абсорбция). В А. (часто называется также скруббером) создают развитую поверхн... смотреть

АБСОРБЕР

абсорбер сущ., кол-во синонимов: 2 • абсорбент (4) • поглотитель (16) Словарь синонимов ASIS.В.Н. Тришин.2013. . Синонимы: абсорбент, поглотитель... смотреть

АБСОРБЕР

абсо́рбер основной аппарат установки, в которой осуществляют абсорбцию 1. Новый словарь иностранных слов.- by EdwART, ,2009. абсорбер [от лат. absorb... смотреть

АБСОРБЕР

абсорбер - absorber - Absorber – пристрій (металева колона або інша видовжена посудина), де здійснюють абсорбцію. Оскільки процес абсорбції починається на поверхні поділу фаз, то А. повинен забезпечувати максимальну поверхню контакту газової, рідкої та твердої фаз. За способами утворення цієї поверхні А. поділяють на 4 групи: І - поверхня абсорбції - дзеркало рідини. Для цих А. характерна фіксована поверхня контакту, що визначається геометрією будови елементів А. ІІ - розпилювальні А., в яких поверхня контакту утворюється шляхом розпилення рідини у масі газу на дрібні краплі і визначається гідродинамічним режимом (витратами рідини). До найпростіших А. цього типу можна віднести різні системи пиловловлювання у гірничих виробках, де використовується розпилена вода з розчинами ПАР. Основні види розпилювачів: форсункові, швидкісні прямоточні, механічні (обертові). ІІІ - барботажні А. Поверхня контакту в цих А. визначається гідродинамічним режимом (витратами газу та рідини). ІУ - пінні А. Поверхня контакту в них створюється при пропусканні газу знизу вгору через рідину зі швидкістю, при якій напір газу урівноважує масу рідини (аналог - киплячий шар). Внаслідок цього рідина "зависає" в потоці газу і створює з ним шар динамічної піни (плівки, струмені, цівочки, бризки рідини), які швидко рухаються впереміш з бульбашками, вихорами газу. Поділ А. на групи І-ІУ умовний. В.І.Саранчук.... смотреть

АБСОРБЕР

1) Орфографическая запись слова: абсорбер2) Ударение в слове: абс`орбер3) Деление слова на слоги (перенос слова): абсорбер4) Фонетическая транскрипция ... смотреть

АБСОРБЕР

АБСО́РБЕР, а, ч.Пристрій, у якому здійснюють абсорбцію.Встановлено раціональні умови очищення газів від сірчаних сполук в порожнистих форсункових абсор... смотреть

АБСОРБЕР

приставка - АБ; корень - СОРБ; суффикс - ЕР; нулевое окончание;Основа слова: АБСОРБЕРВычисленный способ образования слова: Приставочно-суффиксальный ил... смотреть

АБСОРБЕР

"...Абсорбер: аппарат для поглощения газа (пара) жидкими поглотителями..." Источник: " ГОСТ Р 52445-2005. Национальный стандарт Российской Федерации. ... смотреть

АБСОРБЕР

absorber* * *абсо́рбер м.absorberнаса́дочный абсо́рбер — packed absorberраспы́ливающе-разбры́згивающий абсо́рбер — spray absorberтаре́льчатый абсо́рб... смотреть

АБСОРБЕР

Rzeczownik абсорбер m Techniczny absorber m

АБСОРБЕР

сущ. муж. родафиз., хим.устройство, в котором осуществляется абсорбцияабсорбер

АБСОРБЕР

[absorber; gas scrubber] — аппарат для поглощения газов жидкостью (абсорбентом), развитую поверхность соприкосновения газа и жидкости в котором создают, используя форсунки, насадки и т. п. По принципу действия абсорбер аналогичен скрубберу.<br><br>... смотреть

АБСОРБЕР

холод. техн. Элемент абсорбционной холодильной машины, в котором абсорбируются пары хладагента.Синонимы: абсорбент, поглотитель

АБСОРБЕР

імен. чол. родуфіз., хім.абсорбер

АБСОРБЕР

Ударение в слове: абс`орберУдарение падает на букву: оБезударные гласные в слове: абс`орбер

АБСОРБЕР

м. colonna f di assorbimento, assorbitore m

АБСОРБЕР

Обр Обер Ера Обсе Орс Оса Брас Раб Рао Бра Реба Ребро Роба Роббер Бор Бобр Роса Сабо Сабор Сабр Сбор Серо Собр Боб Баро Бабр Абсорбер Абеб Сребро Бар Барбос Барс Бас Бер Бес Боа Сор Серб Бобер Сера... смотреть

АБСОРБЕР

-а, ч., спец. Пристрій, у якому здійснюють абсорбцію.

АБСОРБЕР

[absorber]ч.absorber хім.

АБСОРБЕР

m.absorberСинонимы: абсорбент, поглотитель

АБСОРБЕР

абсорбер; ч. (лат., поглинаю) пристрій (металева колона або інша видовжена посудина) для уловлювання летких газів (спирту, ефіру, ацетону). Див. також: абсорбція, адсорбер... смотреть

АБСОРБЕР

авто устройство для поглощения паров, например, в бензобакеСинонимы: абсорбент, поглотитель

АБСОРБЕР

〔名词〕 吸收器吸收装置吸收剂吸收体减震器Синонимы: абсорбент, поглотитель

АБСОРБЕР

absorber– насадочный абсорбер– тарельчатый абсорберСинонимы: абсорбент, поглотитель

АБСОРБЕР

абсо'рбер, абсо'рберы, абсо'рбера, абсо'рберов, абсо'рберу, абсо'рберам, абсо'рбер, абсо'рберы, абсо'рбером, абсо'рберами, абсо'рбере, абсо'рберах

АБСОРБЕР

абсо́рберСинонимы: абсорбент, поглотитель

АБСОРБЕР

– устройство для поглощения паров, например в бензобаке. EdwART.Словарь автомобильного жаргона,2009 Синонимы: абсорбент, поглотитель

АБСОРБЕР

абс'орбер, -аСинонимы: абсорбент, поглотитель

АБСОРБЕР

абсо́рбер (від лат. absorbeo – поглинаю) пристрій (металева колона або інша видовжена посудина), де здійснюють абсорбцію.

АБСОРБЕР

• absorbér• absorpční kolona• pohlcovač• pohlcovák

АБСОРБЕР

м. absorber— абсорбер акустического удара - угольный абсорбер

АБСОРБЕР

Начальная форма - Абсорбер, винительный падеж, единственное число, мужской род, неодушевленное

АБСОРБЕР

абсорбер - основной аппарат установки, в которой осуществляют абсорбцию 1.

АБСОРБЕР

М fiz., kim. absorber (uducu məhlulların buxarını və qazları tutmaq üçün cihaz).

АБСОРБЕР

эко. эл.р. ф.аст. п.б. гд.м. тр. абсорберх. маш. абсорбер, сіңіргі

АБСОРБЕР

осн. аппарат установки, в к-рой осуществляют абсорбцию.

АБСОРБЕР

-а, ч. , спец. Пристрій, у якому здійснюють абсорбцію.

АБСОРБЕР

абсо́рбер, вбира́ч, -ча́ Синонимы: абсорбент, поглотитель

АБСОРБЕР

м.absorber

АБСОРБЕР

Absorber, Aufsauger

АБСОРБЕР

физ., хим. абсорбер, муж.

АБСОРБЕР

абсорбер абс`орбер, -а

АБСОРБЕР

абсо́рбер іменник чоловічого роду

АБСОРБЕР

absorbedor, columna de absorción

АБСОРБЕР

absorbētājs; slāpētājs

АБСОРБЕР

абсорбер, сіңіргі

АБСОРБЕР

сіңіргі, абсорбер

АБСОРБЕР

absorber, emici

АБСОРБЕР

absorbing tower

АБСОРБЕР

абсорбер

АБСОРБЕР

абсорбер

АБСОРБЕР

абсорбер

АБСОРБЕР

Абсорбер

T: 72